tế bào máu

  • Tối nay bão Tembin vào Cà Mau Tối nay bão Tembin vào Cà Mau
    Đêm qua, bão Tembin đã đi qua đảo Trường Sa và Huyền Trân (Khánh Hòa) với sức gió 100km/h (cấp 11), giật cấp 14; riêng ở trạm DK1/19 gió mạnh hơn hai cấp.