tiếng kêu khi bẻ khớp ngón tay

  • Lý giải tiếng kêu khi bẻ khớp đốt ngón tay Lý giải tiếng kêu khi bẻ khớp đốt ngón tay
    Bẻ khớp đốt ngón tay làm phát ra âm thanh do sự hình thành nhanh chóng của một khoang rỗng hay bong bóng khí trong lòng chất lỏng lấp đầy không gian giữa các khớp xương.
  • Tại sao nhiều người "nghiện" bẻ ngón tay? Tại sao nhiều người "nghiện" bẻ ngón tay?
    Hẳn bạn đã có lần thấy người khác, hoặc chính bạn, bẻ ngón tay kêu răng rắc như một thói quen, và khi bẻ xong thì cảm thấy thoải mái dễ chịu. Người đó đã "nghiện" bẻ ngón tay rồi, nhưng tại sao bẻ ngón tay lại gây nghiện?