tuabin gió

  • Chế tạo thành công tuabin gió không cánh quạt Chế tạo thành công tuabin gió không cánh quạt
    Công ty Vortex (Tây Ban Nha) đã chế tạo thành công loại tuabin gió không cánh quạt để tạo ra điện năng theo cách hoàn toàn mới. Đây hứa hẹn sẽ là nguồn cung cấp nguồn điện sạch trong tương lai.
  • Tuabin gió giúp cây trồng phát triển tốt hơn Tuabin gió giúp cây trồng phát triển tốt hơn
    Một nghiên cứu của các nhà khoa học trường Đại học Bang Iowa cho thấy, các tuabin gió thường được sử dụng trong hệ thống cung cấp năng lượng sạch của tiểu bang có tác dụng phụ tích cực đối với cây trồng.