vòng hoa

  • Mắt hoạt động như thế nào? Mắt hoạt động như thế nào?
    Mắt là cơ quan thị giác thực hiện chức năng nhìn, quan sát, thu nhận lại hình ảnh của sự vật, màu sắc để chuyển vào não xử lý và lưu trữ.