vùng 51

  • Google Earth tiết lộ bí ẩn "căn cứ người ngoài hành tinh" Vùng 51 của Mỹ Google Earth tiết lộ bí ẩn "căn cứ người ngoài hành tinh" Vùng 51 của Mỹ
    Lịch sử bí ẩn của Vùng 51, nơi được xem là "điểm nóng UFO và bị đồn là "căn cứ của người ngoài hành tinh" nằm giữa sa mạc Nevada của Mỹ lần đầu tiên được tiết lộ nhờ video time lapse của Google Earth.
  • Bí ẩn về vùng 51 tại Mỹ Bí ẩn về vùng 51 tại Mỹ
    Người ta thường phát hiện một số vật thể bay không xác định (UFO) xung quanh một căn cứ quân sự bí mật của Mỹ cách Las Vegas khoảng 100 km và hơn nửa thế kỷ qua, quân đội Mỹ vẫn luôn kín tiếng về căn cứ quân sự này.