văn hóa truyền miệng

  • Khu truyền giáo của dòng Tên ở Chiquitos Khu truyền giáo của dòng Tên ở Chiquitos
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu truyền giáo của dòng Tên ở Chiquitos của Bolivia là Di sản văn hóa thế giới năm 1990.
  • Con người hiện đại vẫn đang tiến hóa Con người hiện đại vẫn đang tiến hóa
    Gần đây, một số nhà nghiên cứu đã phát hiện những bằng chứng hiển hiện trong gene của con người, chứng minh rằng khả năng sinh sản và chức năng tim của chúng ta vẫn đang thay đổi theo thời gian.