vi khuẩn sống

  • Nhuộm màu vi khuẩn để nghiên cứu sự sống ngoài Trái đất Nhuộm màu vi khuẩn để nghiên cứu sự sống ngoài Trái đất
    Các nhà khoa học đã chọn một chất nhuộm huỳnh quang cho phép quan sát hoạt động sống của vi khuẩn ở chế độ thời gian thực.
  • Vi khuẩn sống 86 triệu năm không cần ăn uống Vi khuẩn sống 86 triệu năm không cần ăn uống
    Mới đây, các nhà khoa học Đan Mạch phát hiện một loài vi khuẩn sống dưới đáy sâu của Thái Bình Dương không cần ăn uống mà vẫn tồn tại suốt 86 triệu năm. Sau khi tiến hành phân tích mẫu đất sét mềm màu đỏ dưới đáy hải lưu Pacific Gyre (khu vực biển hầu như không có sinh vật nào tiếp cận được đáy), các nhà n