visa

  • Các hãng công nghệ đi tìm "visa" cho cư dân ảo Các hãng công nghệ đi tìm "visa" cho cư dân ảo
    Khi đó, người chơi có thể chuyển đổi avatar giữa cộng đồng Second Life và Three.com. Họ cũng được phép mua áo giáp, vàng từ World of Warcraft để mang về dùng tại EverQuest II hay đưa nhân vật 3D trong thế giới Multiverse vào Gaia Online.