xe tự lái

  • Tìm hiểu công nghệ xe tự lái Tìm hiểu công nghệ xe tự lái
    Xe tự lái đang dần trở thành hiện thực – đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, tương lai của loại xe này không rõ ràng và dễ dàng như việc nói “sắp tới tôi sẽ đổi sang xe tự lái”.
  • 7 công nghệ hấp dẫn trên xe hơi tương lai 7 công nghệ hấp dẫn trên xe hơi tương lai
    Xe bay hay tự lái chưa được giới thiệu rộng rãi với công chúng, song nhiều công nghệ hiện đại đã được đưa vào các mẫu xe hiện tại.