Sinh vật học

Khám phá những tin mới nhất về sinh vật học, khoa học về sự sống các loài động vật, thực vật kèm theo các hình ảnh tuyệt đẹp mới nhất về các loài động thực vật

  • Cách mà các loài hoa biết đã đến lúc nở Cách mà các loài hoa biết đã đến lúc nở
    Sự ra hoa của nhiều cây trồng bắt đầu với nhận thức về chiều dài của ngày, xảy ra trong lá. Một số loài hoa nở trong những ngày ngắn và những loài khác lại nở khi ngày dài.