Bồi hoàn kinh phí nếu không hoàn thành đề tài

Cập nhật lúc 07h10' ngày 19/11/2006
Xem thêm: boi, hoan, kinh, phi, neu, khong, hoan, thanh, de, tai

Bộ Tài chính và Bộ Khoa học - công nghệ vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Điểm mới của thông tư này là qui định chế tài đối với các tổ chức và cá nhân không hoàn thành đề tài, dự án. Họ phải hoàn trả toàn bộ số kinh phí chưa sử dụng và tối thiểu không thấp hơn 30% số kinh phí đã sử dụng (nếu do nguyên nhân chủ quan), hoặc tối đa không quá 10% (nếu do nguyên nhân khách quan). Tổ chức và cá nhân chủ trì phải đồng chịu trách nhiệm về sự cố này với tỉ lệ ngang nhau (50/50).

Việc giao khoán kinh phí này không chỉ nhằm mục tiêu tăng quyền tự chủ của cá nhân chủ trì đề tài, dự án về tài chính mà còn giao quyền tự chịu trách nhiệm đối với kết quả, sản phẩm của đề tài, dự án.

 

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
Xem thêm: boi, hoan, kinh, phi, neu, khong, hoan, thanh, de, tai
Đánh giá(?):