Thảm họa

  • Nguyên nhân nào gây ra động đất, sóng thần? Nguyên nhân nào gây ra động đất, sóng thần?
    Đâu là nguyên nhân gây động đất và động đất có phải là căn nguyên duy nhất gây sóng thần hay không? Có thể dự đoán thời điểm xảy ra cũng như phòng tránh các hiện tượng này được hay không?