Video: Cuộc chiến giữa trăn và rắn hổ mang

  • 411
  • 9.553

Trăn và rắn hổ mang là hai loài động vật có thể lấy mạng người trong chớp mắt. Vậy khi 2 con vật này đối đầu nhau, phần thắng sẽ nghiêng về con nào?

>>> Video: Hổ mang đen Châu Phi nuốt chửng rắn cát

Cập nhật: 29/10/2014 Theo Youtube
  • 411
  • 9.553

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook