Video: Cuộc chiến sinh tử giữa chồn hôi và rắn hổ mang

  • 26
  • 12.210

Những cuộc chiến khốc liệt để tồn tại trong thế giới động vật luôn là điều kỳ bí đối với con người. chồn hôi và rắn hổ mang - con vật nào sẽ tồn tại...

Cập nhật: 27/07/2013 Theo ANTĐ, Youtube
  • 26
  • 12.210

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook