Video: Gà có trước hay trứng có trước?

  • 4.096

Hầu hết chúng ta từng xoắn quẩy hết cả lên vì câu hỏi này. Giờ thì xem thử xem AsapSCIENCE đưa ra câu trả lời cùng những dẫn chứng khoa học như thế nào nhé!

>>> Đáp án của các nhà khoa học: Gà có trước trứng!

Cập nhật: 22/09/2014 Theo Youtube
  • 4.096

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook