Video: Hãy hứng lấy gió mưa

  • 693

Trong cuộc sống, phải biết cảm đảm chấp nhận khó khăn và tìm cách vượt qua nó, mỗi người chúng ta sẽ trưởng thành hơn.

Xem video:

Cập nhật: 15/01/2012 Theo Youtube
  • 693

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook