Video: Natri - Kim loại có thể phát nổ trong nước

  • 1.250

Khi gặp nước, natri phản ứng và bốc cháy dữ dội, có thể phát nổ gây ra thương tích.

Gặp nước, Natri bốc cháy mạnh, có thể phát nổ.
Gặp nước, Natri bốc cháy mạnh, có thể phát nổ.

Natri là nguyên tố phổ biến thứ 6 trong vỏ Trái Đất, có mặt trong nhiều loại khoáng vật. Nhiều loại muối natri là những hợp chất hòa tan mạnh trong nước.

Natri - kim loại hoạt động mạnh, mềm, màu trắng bạc, phản ứng nhanh với không khí tạo ra natri hydroxit và natri cacbonat.

Cập nhật: 12/06/2017 Theo VnExpress
  • 1.250

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook