Video: Sự giao hội giữa sao Hỏa vào Mặt trời

  • 537

Các bạn có thể xem video dưới đây để biết thêm về cách NASA xử lý vấn đề giao hội giữa sao Hoả và Mặt trời.

Cập nhật: 28/03/2013 Theo Tinhte, Youtube
  • 537

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook