Video: Trăn "khủng" nuốt chửng thú có túi

  • 907

Video đã khiến người xem ngạc nhiên không thể tin được khi quay lại toàn bộ quá trình con trăn nuốt toàn bộ một con thú có túi khi nó treo lủng lẳng ở trên cây.

Trăn khổng lồ nuốt chửng thú có túi

Cập nhật: 14/10/2015 Theo Youtube
  • 907

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook