Video: Vòng đeo cổ giám sát sức khỏe vật nuôi Voyce

  • 230

Voyce sử dụng công nghệ dựa trên sóng vô tuyến, một gia tốc kế và một thuật toán đặc biệt để thu thập dữ liệu, cung cấp cho chủ nhân tình trạng sức khỏe cũng như chế độ vận động của chó cưng thông qua một ứng dụng trên điện thoại.

>>> Vòng đeo cổ giám sát sức khỏe vật nuôi Voyce

Cập nhật: 15/01/2014 Theo Báo Cần Thơ, Youtube
  • 230

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook