Video: Cây ăn thịt tóm gọn con mồi trong tích tắc

  • 2.021

Cây gọng vó ăn thịt sử dụng những chiếc tua của nó để bắt gọn con mồi trong vòng 3/4 giây...

Cập nhật: 28/09/2012 Theo Youtube, Bee
  • 2.021

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook