Bàn về không gian an ninh quốc gia

  •   32
  • 1.994

Không gian an ninh quốc gia là gì? Mọi người đang bàn về nó, nhưng có vẻ không ai biết thực sự nó là cái gì. Chúng ta biết đây là một vấn đề nóng và chính phủ quan ngại về nó, nhưng nó là gì? Bất cứ ai chúng ta hỏi đều có ý kiến khác nhau và không có một định nghĩa chính thức nào. Hãy tóm tắt những gì chúng ta đã biết.

Trong vòng ba thập kỉ qua, các ứng dụng được thực hiện trong không gian càng trở nên quan trọng đến sức khỏe của nền kinh tế [Mỹ] và an ninh quốc gia.

Khoảng đầu thập kỉ 90, các cơ quan tình báo và quốc phòng sử dụng không gian cho rất nhiều ứng dụng quan trọng, nhưng chúng chưa thể xem là có tính then chốt đến sự thành công của nhiệm vụ. 

Đến cuối thập niên 90, giá trị thật của không gian trong an ninh quốc gia được tập trung hơn, và đến năm 200, những năng lực quan trọng của không gian được thừa nhận bởi các chính khách. Trong năm 2001, Ủy ban Rumsfeld đưa ra một đáng gia quan trọng về thực trạng của những ứng dụng không gian cho mục đính an ninh quốc gia.

Ủy ban này đã thực hiện nhiều sự giới thiệu quan trọng, một vài trong số đó đã được thực hiện. Tuy nhiên, từ thời điểm đó, tình trạng này trở nên xấu hơn. Nhiều chương trình không gian quan trọng liên quan tới an ninh đã thất bại hơn dự kiến.

Nghiên cứu gần đây nhất về quản lí và tổ chức của không gian an ninh quốc gia, bản báo cảo của thượng nghị sĩ Allard, kết luận rằng không ai chịu trách nhiệm về các chương trình an ninh quốc gia mà có sử dụng không gian.

Những vấn đề này rất phức tạp và thất bại khi đưa ra những phản ứng hợp lí chắc chắn sẽ làm trầm trọng tình trạng xói mòn vị thế của Mỹ như là người dẫn đầu không gian. Nhờ vào những gia tăng gần đây trong cách nhìn về những vấn đề này, dường như có sự quan tâm cần thiết giữa các nhà lãnh đạo chính phủ để khẳng định một lần nữa rằng tất cả chưa mất hết. Tuy nhiên, chúng ta phải hành động sớm.

Trạm phóng không gian lần đầu tiên được trình bày trong vấn đề an ninh không gian, bao gồm lịch sử của việc sử dụng không gian, quản lí các vần đề về thách thức công nghệ và dự đoán cho tương lai.

Khóa thảo luận 2 ngày được tổ chức để phát triển nhanh chóng sự hiểu biết về những vấn đề then chốt này và những giải pháp có thể. Khóa thảo luận là một sự bắt buộc cho những ai cần hiểu biết về an ninh không gian quốc gia và những thách thức trước mắt.

Trần Bá Hoàng Long gửi bài

Theo Anh Minh - PAC.News dịch từ Spacedaily.com
  • 32
  • 1.994

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook