Bí ẩn của tấm khăn liệm Turin đã được giải mã

  •   3,88
  • 14.069

Sau nhiều năm nghiên cứu các nhà khoa học Italy cho biết họ đã giải mã được tấm khăn liệm Turin.

>>> Tấm vải liệm Turin dùng liệm xác Chúa Kito là thực?

Tương truyền khăn liệm Turin là một tấm vải lanh 4 mét đã được phủ lên thi thể Chúa Jesus sau khi được gỡ khỏi cây thập ác. Suốt một thời gian dài, tấm vải lanh này được bảo quản trong một đền thờ của thành Constantinopolis.

Bí ẩn của tấm khăn liệm Turin đã được giải mã

Thời Trung cổ, khi thủ đô Byzantium bị quân lính Thập tự chinh cướp bóc, tấm vải lanh được đưa sang Pháp, rồi từ đó chuyển đến Italy. Hiện nay Khăn liệm được gìn giữ trong Giáo đường Thánh St John the Baptist ở Turin.

Bà Catherine Sinitsyn-Santoni, chuyên gia nghệ thuật học, thành viên Ủy ban nghiên cứu của Tòa thánh Vatican cho biết công trình nghiên cứu khăn liệm đã kéo dài gần 5 năm và các nhà khoa học đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm phức tạp, qua đó gần như 100% chứng minh tính chân thực của tấm khăn liệm.

Tòa Thánh cho rằng những luận chứng khoa học mới nhất khá có sức thuyết phục. Có khả năng là tới đây Vatican sẽ chính thức công bố tính xác thực của tấm vải lanh Turin.

Theo Vietnam+
  • 3,88
  • 14.069

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook