Di sản Việt Nam

  • 7 cây di sản trên núi Ngũ Hành Sơn 7 cây di sản trên núi Ngũ Hành Sơn
    Cây đa ước chừng 600 năm tuổi, cây bàng 350 tuổi cây thị 200 tuổi... đang tô điểm nét cổ kính của quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).