Di truyền và môi trường

  •  
  • 592

Hai người bạn nói chuyện với nhau:

- Này cậu, di truyền và môi trường có khác nhau?

- À, nếu con giống cha thì đó là di truyền!

......................

- Còn nếu giống anh hàng xóm thì đó là môi trường!

Sưu tầm
  • 592

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook