Giá trị của óc nhà vật lý

  • 32
  • 860

Một anh nhà giàu bị bệnh về não đến gặp bác sĩ.

Bác sĩ bảo cần phải thay óc thì mới sống được. Anh có 3 lựa chọn.

  • Thứ nhất (cũng là bèo nhất) là óc của Nhà Vật lý, giá 5.000$.
  • Thứ 2 óc của một nhà toán học, giá 500.000 $.
  • Cuối cùng là óc của Bộ Trưởng, giá 5.000.000 $.

Tại sao óc quan chức lại mắc thế? - bệnh nhân thắc mắc.

Tại vì nó gần như còn mới - bác sĩ trả lời.

Sưu tầm
  • 32
  • 860

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook