ông già noel

  • Ông già Noel đến từ đâu? Ông già Noel đến từ đâu?
    Ông già Noel là "vai chính" trong Lễ Giáng sinh, với bộ đồ màu đỏ, viền trắng, chòm râu trắng và hai hàng ria dài, bộ mặt hóm hỉnh.…