đài quan sát tia X Chandra

  • 26 hố đen mới ở thiên hà Tiên Nữ 26 hố đen mới ở thiên hà Tiên Nữ
    Nhờ vào đài quan sát tia X Chandra của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), các nhà thiên văn học đã xác định thêm 26 ứng viên hố đen mới ở thiên hà Tiên Nữ, nâng tổng số “quái vật” ở thiên hà láng giềng lên 35 cái.
  • Phát hiện hệ thống sao kép kỳ lạ trong vũ trụ Phát hiện hệ thống sao kép kỳ lạ trong vũ trụ
    Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hệ thống sao kép kỳ lạ giữa dải Ngân hà của chúng ta, trong đó một ngôi sao đang "ăn thịt" bạn đồng hành của mình.