đài thiên văn

  • Xây đài thiên văn lớn nhất thế giới Xây đài thiên văn lớn nhất thế giới
    Theo Đài quan sát châu Âu phương Nam (ESO), 15 nước trên thế giới đã cùng nhau hợp tác xây dựng Đài thiên văn lớn nhất thế giới mang tên (E-ELT) tại Chile nếu nguồn quỹ của dự án được ESO phê chuẩn.