đá lạnh

  • Đá vĩnh cửu là gì? Đá vĩnh cửu là gì?
    Một người đàn ông ở Mỹ đã chế tạo ra một loại “đá lạnh” đặc biệt không rỉ và không tan trong nước nhưng lại có tác dụng làm lạnh đồ uống cực kỳ hiệu quả.
  • Điều gì xảy ra khi đặt một viên đá lạnh lên cổ? Điều gì xảy ra khi đặt một viên đá lạnh lên cổ?
    Bạn có thể cảm thấy ngạc nhiên và hoài nghi về tác dụng thực sự khi đặt một viên đá lạnh lên cổ. Nhưng thực tế đã chứng minh, nó có nhiều tác dụng hơn bạn tưởng.