đánh bắt cá mập

  • Phát hiện cá mập "ma" dưới đáy biển Phát hiện cá mập "ma" dưới đáy biển
    Trong một cuộc khám phá dài 2 tháng ở Ấn Độ Đương, các nhà khoa học đã phát hiện hàng trăm con cá mập kỳ lạ, trong đó, một số loài lần đầu tiên được biết đến.