đĩa dẹt

  • Ngôi sao lùn nâu già nhất và lạnh nhất trong thiên hà Ngôi sao lùn nâu già nhất và lạnh nhất trong thiên hà
    Các thiên hà xoắn ốc giống như thiên hà của chúng ta được tạo thành từ một vài thành tố cấu trúc. Phần nổi bật nhất của chúng chính là một cái đĩa dẹt nơi sao và khí tạo nên các cánh tay xoắn ốc vươn dài duyên dáng.