đường hóa học

  • Những phát minh tình cờ mà vĩ đại Những phát minh tình cờ mà vĩ đại
    Trong đó, không thể không kể đến những phát minh mà sự ra đời của nó xuất phát từ một sai lầm, một thành quả ngoài ý muốn hay một sự tình cờ.