đại dương trên Trái Đất

  • Сác đại dương sẽ sôi cạn sau 300 năm Сác đại dương sẽ sôi cạn sau 300 năm
    Các đại dương trên Trái đất sẽ sôi cạn nước sau ba thế kỷ. Nhưng trước đó từ lâu, các loài cá và chim muông đều tuyệt chủng, nước biển biến thành "chất súp” vi sinh vật nguyên thủy.