đại hồng thủy

  • Huyền thoại con tàu Noah có thật hay không? Huyền thoại con tàu Noah có thật hay không?
    Chắc hẳn bạn đã từng nghe về con tàu Noah (Nô-ê) đã chiến thắng cơn đại hồng thủy trong kinh thánh. Đối với những người theo đạo Thiên Chúa Giáo và những ai đã từng đọc kinh thánh thì hẳn đã biết ngọn ngành về truyền thuyết này.
  • 5 tháng nữa trái đất nổ tung? 5 tháng nữa trái đất nổ tung?
    Những tính toán mới đây từ Kinh thánh cho thấy, ngày 21/5 tới sẽ là Ngày phán quyết, theo đó, đúng 5 tháng sau, tức là ngày 21/10 tới, thế giới sẽ bị hủy diệt.