đảo Greenland

  • 101 điều thú vị về trái đất (Kỳ 4) 101 điều thú vị về trái đất (Kỳ 4)
    Có bao nhiêu khoáng chất tồn tại trên trái đất được biết tới? Mỗi giây trên toàn cầu có bao nhiêu lần sét đánh? Mặt trăng và trái đất sinh ra riêng rẽ?...Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong phần 4 của 101 điều thú vị về trái đất.