đất than bùn

  • Việt Nam và ASEAN sử dụng bền vững đất than bùn Việt Nam và ASEAN sử dụng bền vững đất than bùn
    Nhằm tăng cường quản lý đất than bùn bền vững, từ đó duy trì sinh kế của dân cư địa phương, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN tham gia một dự án về lĩnh vực này và được khu vực đánh giá cao sau 4 năm thực hiện.