đậu tương

  • Phục tráng thành công giống đậu tương ở Nam Đàn Phục tráng thành công giống đậu tương ở Nam Đàn
    Đề tài khoa học "Nghiên cứu phục tráng giống đậu tương tại huyện Nam Đàn, Nghệ An" do Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Trạm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Đàn triển khai từ năm 2009 đến nay đã đạt kết quả khả quan.