đặt câu hỏi về mọi thứ

  • Ứng dụng vẽ thực tế ảo mới Ứng dụng vẽ thực tế ảo mới
    Google cho ra mắt ứng dụng vẽ thực tế ảo Tilt Brush, hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng thay đổi định nghĩa về hội họa.
  • Giả thuyết mới về nguồn gốc của Mặt Trăng Giả thuyết mới về nguồn gốc của Mặt Trăng
    Một nhóm nghiên cứu quốc tế đưa ra một lý thuyết mới về sự hình thành của Mặt Trăng. Theo phân tích của họ, Mặt Trăng được sinh ra bên trong Trái Đất trước khi Trái Đất trở thành một hành tinh rắn.