định vị bằng tiếng vang

  • 7 khả năng siêu nhiên của con người 7 khả năng siêu nhiên của con người
    Khả năng nghe màu và nếm màu sắc, định vị bằng tiếng vang, nhìn thấy vầng hào quang xung quanh người khác là những giác quan siêu nhiên mà ít người sở hữu.
  • 5 sự thật nhắc chúng ta nhớ về khả năng kì diệu của con người 5 sự thật nhắc chúng ta nhớ về khả năng kì diệu của con người
    Mọi thứ không hề tồi tệ như chúng ta nghĩ, con người vẫn có thể tạo ra những điều kì diệu – đặc biệt là khi chúng ta làm việc một cách nghiêm túc.
  • Nhìn bằng tai Nhìn bằng tai
    Người mù được biết đến với khả năng định vị bằng tiếng vang để “nhìn” môi trường xung quanh, và nghiên cứu mới cho thấy người mắt sáng vẫn có thể học được chiêu này.