đồ chơi trẻ em

  • Đĩa bay 'made in Vietnam' xuất khẩu sang Nhật Bản Đĩa bay 'made in Vietnam' xuất khẩu sang Nhật Bản
    Ngày 10/2, 5.000 chiếc đĩa bay đồ chơi (TOSY UFO) do Việt Nam sản xuất lần đầu được xuất khẩu sang Nhật Bản theo hợp đồng phân phối 100.000 chiếc.
  • Trẻ có nhiều đồ chơi sẽ khỏe mạnh hơn Trẻ có nhiều đồ chơi sẽ khỏe mạnh hơn
    Thời gian chơi các trò chơi có liên quan đến hoạt động thể lực tăng lên cùng với số lượng đồ chơi mà trẻ có để lựa chọn, theo kết quả của nghiên cứu mới cho thấy: Trẻ em sở hữu càng nhiều đồ chơi thì sẽ có mức độ hoạt động thể lực nhiều hơn, theo các nhà nghiên cứu.