đồng hồ điện tử

  • Đếm ngược tới "ngày tận thế" Đếm ngược tới "ngày tận thế"
    Chính quyền một thành phố ở phía nam Mexico vừa lắp đặt một đồng hồ điện tử để đếm ngược thời gian từ nay tới ngày 21/12/2012, thời điểm mà một số người tin rằng nền văn minh trên trái đất sẽ bị hủy diệt.