đồng hồ Astrolabes

  • Đồng hồ thiên văn cổ "tái xuất" Đồng hồ thiên văn cổ "tái xuất"
    Đồng hồ thiên văn Astrolabes có niên đại từ năm 1590. Nó bị những tên trộm đánh cắp vào năm 1999 trong loạt vụ trộm cắp tại lâu đài lịch sử Skokloster, phía bắc Stockholm, Nature World News cho biết.