đồng tính

  • Đồng tính luyến ái thời Ai Cập cổ đại Đồng tính luyến ái thời Ai Cập cổ đại
    Thực tế, đồng tính luyến ái không hề xa lạ trong các nền văn minh đầu tiên được biết đến bởi nhân loại như Ai Cập cổ, quan trọng hơn điều này không được coi là lệch lạc.
  • Lịch sử tình dục của loài người Lịch sử tình dục của loài người
    Chim làm chuyện ấy, ong làm chuyện ấy, con người từ thuở sơ khai cũng đã làm chuyện ấy. Nhưng hoạt động này đã thay đổi như thế nào trong hàng nghìn năm qua, và thậm chí chỉ trong vài thập kỷ vừa rồi?