đồng usd

  • 25 sự thật thú vị về đồng USD 25 sự thật thú vị về đồng USD
    90% đồng USD có dấu vết của cocain, một người có 10 USD trong ví và không có khoản nợ nào được xem là giàu có hơn 25% dân Mỹ, là những sự thật thú vị về đồng tiền này.