đồng xu bạc

  • Tìm thấy 30.000 đồng xu bạc của người La Mã Tìm thấy 30.000 đồng xu bạc của người La Mã
    Hơn 30.000 đồng xu bạc đã được khai quật ở độ sâu 137 mét tại di tích Roman Baths - nơi nhiều thế kỷ trước là nhà tắm công cộng của người La Mã. Kho báu này được cho là có từ thế kỷ 3 sau Công nguyên.