độ ph

  • Dung dịch Clo làm sạch hồ bơi như thế nào? Dung dịch Clo làm sạch hồ bơi như thế nào?
    Khi đến các hồ bơi, ta thường nghe mùi hắc rất đặc trưng của khí clo. Như vậy dung dịch clo hòa trong các bể bơi có tác dụng ra sao?
  • Nước lọc để lâu có thể bị "thiu" Nước lọc để lâu có thể bị "thiu"
    Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, nếu bạn để một cốc nước ở bên ngoài qua đêm, thành phần hóa học của nó có thể bị thay đổi khiến cho sáng hôm sau khi bạn uống cốc nước đó sẽ thấy mùi vị hơi khác.