động vật có độc

  • Những loài động vật có vú chứa chất độc Những loài động vật có vú chứa chất độc
    Có một số những loài động vật có vú sở hữu nọc độc hoặc các vũ khí chứa độc để tự vệ. Những vết thương do chúng mang lại có thể làm tê liệt hệ thần kinh dẫn tới tử vong.