động vật da gai

  • Con mắt kỳ lạ dưới biển khơi Con mắt kỳ lạ dưới biển khơi
    Giới khoa học biết rằng nhím biển (còn gọi là cầu gai, nhum), một trong những nhóm động vật không xương sống, không có mắt hay bất kỳ cơ quan nào giống như mắt.
  • Phát hiện hóa thạch Huệ Biển trên Cao nguyên đá Đồng Văn Phát hiện hóa thạch Huệ Biển trên Cao nguyên đá Đồng Văn
    Trong chuyến khảo sát lập quy hoạch phát triển Công viên địa chất, giáo sư Autur Sa trường Đại học Trás-os-Montes e Alto Douro Bồ Đào Nha đã phát hiện thêm hóa thạch Huệ Biển tại khu vực thôn Chín Dỉ Phìn, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc.