động vật gặm nhấm

  • Những điều thú vị ít ai biết về loài chuột Những điều thú vị ít ai biết về loài chuột
    Động vật gặm nhấm bao gồm khá nhiều loài, đáng chú ý 40% động vật có vú chính là động vật gặm nhấm. Động vật loài này có răng cửa sắc nhọn và răng của chúng vẫn tiếp tục phát triển ở tuổi trưởng thành.